Contacts Header image

Contacte

Name
Subdiviziuni

 • Secţia achiziţii şi marketing
 • Secţia admitere, documentare şi evidenţă a studenţilor internaţionali
 • Departamentul Administrarea Patrimoniului
 • Serviciul de transport
 • Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice
 • Departamentul Resurse Umane
 • Departamentul Audit Intern
 • Departamentul Știință
 • Departamentul Economie, Buget și Finanțe
 • Școala doctorală în domeniul științelor medicale
 • Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă
 • Departamentul Juridic
 • Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană
 • Departamentul Didactic și Management Academic
 • Departamentul Educație Medicală Continuă
 • Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

Name
Centre

 • Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
 • Centrul de Management al Activității Clinice
 • Centrul de Evaluare Academică
 • Centrul Științific al Medicamentului
 • Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră
 • Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale
 • Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopişin”
 • Centrul Stomatologic Universitar
 • Centrul de Informare și Documentare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
 • Centrul de Informare Europeană
 • Centrul Universitar de Reabilitare Medicală
 • Departamentul Dezvoltare şi Infrastructură
 • Centrul Universitar Social-Cultural
 • Departamentul Pacienţi Standardizaţi
 • Centrul Editorial-Poligrafic „Medicina”
 • Departamentul Simulare prin Fidelitate Înaltă
 • Departamentul Suport, Sisteme Biomedicale şi Informaţionale

Name
Facultăți

 • Facultatea de Medicină nr. 1
 • Facultatea de Medicină nr. 2
 • Facultatea de Stomatologie
 • Facultatea de Farmacie
 • Facultatea de Rezidențiat

Name
Catedre

 • Departamentul Medicină Internă
 • Catedra de obstetrică şi ginecologie nr. 1
 • Catedra de medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”
 • Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”
 • Catedra de medicină alternativă şi complementară
 • Disciplina de reumatologie şi nefrologie
 • Departamentul Pediatrie
 • Catedra de anatomie a omului
 • Catedra de oncologie
 • Catedra de microbiologie şi imunologie
 • Catedra de stomatologie terapeutică
 • Catedra de neurochirurgie
 • Disciplina de boli ocupaţionale
 • Catedra de filozofie şi bioetică
 • Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”
 • Catedra de ortopedie şi traumatologie
 • Catedra de morfopatologie
 • Catedra de neurologie nr. 2
 • Disciplina de medicină internă-semiologie
 • Catedra de biochimie şi biochimie clinică
 • Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală
 • Catedra de neurologie nr. 1
 • Catedra de obstetrică şi ginecologie nr. 2
 • Disciplina de hematologie
 • Catedra de boli infecţioase
 • Catedra de management și psihologie
 • Catedra de oftalmologie
 • Catedra de oftalmologie-optometrie
 • Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”
 • Catedra de management și psihologie
 • Catedra de otorinolaringologie
 • Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
 • Catedra de pneumoftiziologie
 • Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică
 • Catedra de management și psihologie
 • Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală
 • Catedra de chimie generală
 • Catedra de radiologie şi imagistică
 • Catedra de epidemiologie
 • Catedra de management și psihologie
 • Catedra de urgenţe medicale
 • Catedra de educaţie fizică
 • Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală
 • Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică
 • Catedra de anatomie topografică şi chirurgie operatorie
 • Centrul de instruire preuniversitară
 • Catedra de farmacie socială „Vasile Procopişin”
 • Cursul de sonografie
 • Catedra de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică
 • Catedra de biologie moleculară şi genetică umană
 • Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică
 • Catedra de histologie, citologie şi embriologie
 • Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
 • Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție
 • Catedra de farmacologie şi farmacie clinică
 • Catedra de igienă
 • Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3
 • Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
 • Catedra de tehnologie a medicamentelor
 • Catedra de igienă generală
 • Catedra de dermatovenerologie
 • Catedra de chirurgie nr. 5
 • Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2
 • Disciplina de sinteze clinice
 • Catedra de medicină de laborator
 • Catedra de fiziologie a omului şi biofizică
 • Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală
 • Catedra de chirurgie nr. 2
 • Disciplina de pneumologie şi alergologie
 • Catedra de medicină de familie
 • Catedra de medicină legală
 • Catedra de limba română şi terminologie medicală
 • Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”
 • Catedra de chirurgie nr. 4
 • Disciplina de cardiologie
 • Catedra de medicină militară şi a calamităților
 • Catedra de limbi moderne
 • Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”
 • Catedra de endocrinologie
 • Disciplina de gastroenterologie

Name
Laboratoare

 • Laboratorul de inginerie tisulară şi culturi celulare
 • Laboratorul de otorinolaringologie
 • Blocul stomatologic nr. 1
 • Blocul stomatologic nr. 2
 • Laboratorul de gerontologie
 • Laboratorul de analiză, standardizare şi control al medicamentului
 • Laboratorul de cardiologie
 • Laboratorul de evaluare preclinică şi clinică a medicamentului
 • Laboratorul de gastroenterologie
 • Laboratorul de plante medicinale și fitochimie
 • Laboratorul de tehnologii farmaceutice şi transfer tehnologic
 • Laboratorul de biochimie
 • Laboratorul de chirurgie reconstructivă a tractului digestiv
 • Laboratorul de chirurgie hepato-pancreato-biliară
 • Laboratorul de hepatochirurgie
 • Laboratorul de infecţii chirurgicale la copii
 • Cursul de chirurgie cardiacă și vasculară
 • Laboratorul de infecţii intraspitaliceşti
 • Laboratorul de chirurgie cardio-toracică
 • Laboratorul de morfologie
 • Laboratorul de endocrinologie
 • Laboratorul de alergologie şi imunologie clinică
 • Laboratorul de narcologie
 • Laboratorul de genetică
 • Laboratorul de management şi psihologie
 • Laboratorul de neurobiologie şi genetică medicală

Name
Instituții fondate

 • Şcoala de Management în Sănătate Publică
 • IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemițanu”
 • IMSP Clinica Universitară Stomatologică a USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Întreprinderea-fiică a USMF „Nicolae Testemițanu” «Оздоровительно-спортивный лагерь «Medic-2»

Name
Publicații periodice

 • Publicaţia periodică „Revista de Științe ale Sănătății din Moldova”
 • Publicația periodică „Medicus”

Name
Biblioteca Științifică Medicală

 • Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Name
Muzeul de anatomie a omului

 • Muzeul Universității
 • Muzeul de anatomie a omului

Name
Campusul studențesc

 • Căminul nr. 6
 • Căminul nr. 7
 • Căminul nr. 8
 • Căminul nr. 9
 • Căminul nr. 10
 • Căminul nr. 11
 • Căminul nr. 12
 • Căminul nr. 13
 • Căminul nr. 16
 • Căminul nr. 17
 • Complexul Sportiv Universitar
 • Căminul nr. 1
 • Căminul nr. 2
 • Căminul nr. 3
 • Căminul nr. 4
 • Căminul nr. 5

Name
Complexul Alimentar Universitar

 • Complexul Alimentar Universitar

Name
Școala Auto

 • Școala Auto

SCRIE-NE

Dacă nu ai gasit informația de care ai nevoie, atunci ne poți
lăsa un mesaj, unde în scurt timp vei primi  un raspuns.